Monthly Archives: January 2015

ช่องทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการทำร้านค้าออนไลน์

การทำธุรกิจ e-Commerce เป็นรูปแบบหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ซึ่ง จะต้องอาศัยทั้งศาสตร์และ ศิลป์ โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาด ตั้งแต่วิธีการเข้าถึงและดึงกลุ่มเป้าหมาย (Come-In) จากยอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีมากกว่าหนึ่งพันล้านรายในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อม ให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ส่งผลทำให้เกิดรายได้ (Income) จากเว็บไซต์ของธุรกิจ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของตัวคุณในการเข้ามาทำธุรกิจออนไลน์นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ของการทำธุรกิจออนไลน์และการประสบความสำเร็จโดยมีสิ่งที่ต้องเตรียม ความพร้อมเบื้องต้น การเริ่มต้นธุรกิจ e-Commerce ดำเนินการได้หลายรูปแบบและสามารถมีพัฒนาการไปตามโอกาส ในการเติบโตของธุรกิจ ดังนี้ – การลงประกาศขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางการซื้อขาย โดยผู้ให้บริการด้านตลาดกลาง (e-Marketplace): เพื่อทดสอบตลาดด้วยสินค้าจำนวนไม่มาก  ของใช้ส่วนตัว ของหายาก ซึ่งทำให้ไม่ต้องยุ่งยากในการดูแลเว็บไซต์ และการติดต่อทางการเงิน – นำสินค้าออกประมูลทางอินเทอร์เน็ต: หากคุณมีสินค่จำนวนไม่มาก หรือเป็นของที่หายาก และไม่ต้องการความยุ่งยากในการจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์ ก็สามารถนำสินค้านั้นมาประมูลได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการในรูปแบบนี้ … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการ | Tagged | Comments Off on ช่องทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการทำร้านค้าออนไลน์