Category Archives: inspection

การตรวจสอบ inspection คือกุญแจสู่ความสำเร็จ

กระบวนการต้องเริ่มต้นด้วยการสื่อสารแผนและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ในท้ายที่สุด การสื่อสารควรไปที่การจัดการธุรกิจก่อนแล้วตามด้วยเงินเดือนกว้างและพนักงานรายชั่วโมงโดยใช้ยานพาหนะสื่อสารของธุรกิจตามปกติ การสื่อสารควรรวมถึงหัวหน้าโรงงาน พนักงานฝ่ายผลิต inspection ต้องเน้นว่าเป้าหมายสูงสุดคือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการเปิดรับลูกค้าต่อความภาคภูมิใจของทีมผู้ผลิตในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไม่ใช่การชี้นิ้วหรือการให้คะแนนประสิทธิภาพของทีมผู้ผลิต inspection ปัญหาที่พบในระหว่างการตรวจสอบไม่ได้อยู่ในการควบคุมของพนักงานโรงงาน ผลการตรวจสอบอาจเชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์ ทรัพยากร หรือปัญหาด้านวิศวกรรม กระบวนการตรวจสอบ inspection การบรรลุเป้าหมายของการมีส่วนร่วมของลูกค้าขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงกระบวนการ และการดำเนินการแก้ไข การตรวจสอบแต่ละครั้งควรเริ่มต้นด้วยการรวบรวมผู้ตรวจสอบที่เลือกเพื่อทบทวนกระบวนการตรวจสอบและแบ่งออกเป็น 3 หรือ 4 ทีม โดยแต่ละทีมจะมีผู้นำ/ผู้จัดทำเอกสาร สิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารกับมารยาทในการตรวจสอบกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการวิจัย inspection รับประกันการหยุดการผลิตเพื่อแก้ไขสภาพที่สังเกตได้ ในบางกรณี อาจต้องมีการแกะกล่องสินค้าคงคลังที่เสร็จแล้วทั้งหมด ตรวจสอบ inspection ทำใหม่ หากเงื่อนไขที่สังเกตพบร้ายแรง ในกรณีอื่นๆ อาจต้องติดต่อเจ้าของหรือผู้ติดตั้งโดยใช้การแจ้งเตือนภาคสนามเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาที่พบได้รับการแก้ไขแล้ว ผู้เข้าร่วมการตรวจสอบ อาจดูเหมือนไม่ชัดเจน แต่การตรวจสอบคู่ครั้งแรกควรดำเนินการโดยผู้ที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นำกระบวนการคุณภาพภายในธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบครั้งแรกหลายๆ ครั้งควรเน้นที่การพัฒนากระบวนการตรวจสอบ inspection สำเนาคำสั่งใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้ ตำแหน่งที่จะระบุตำแหน่งเมื่อเลือกหน่วยส่วนท้ายของบรรทัดสำหรับการตรวจสอบ การตรวจสอบ inspection แต่ละครั้งควรมีหน้าใหม่จากหน่วยงานสนับสนุน วิศวกรรม การตลาด การจัดซื้อ การควบคุมการผลิต การร่าง … Continue reading

Posted in inspection | Comments Off on การตรวจสอบ inspection คือกุญแจสู่ความสำเร็จ